Subsidies en voordelen duurzame energie

Met duurzame energie wordt het milieu niet belast. Zoals bijvoorbeeld met zonne-energie en windenergie. Door het gebruik van duurzame energie heeft Nederland minder fossiele brandstoffen, zoals olie, gas en kolen, nodig.Om die reden stimuleert de Rijksoverheid het gebruik van zonnepanelen en de bouw van windmolens. In 2020 moet 14% van alle energie die we in Nederland gebruiken duurzaam zijn. Dat geldt voor de elektriciteit die we gebruiken en de manier waarop we ons huis verwarmen en hoe we ons verplaatsen.

 

Op het moment geeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) hoge subsidie's op verschillende  apparaten, zoals warmtepompen, zonnecollectoren, pelletkachels, enz. De subsidiepot is begin 2016 gevuld met 70 miljoen Euro. In december 2016 was hier 40 miljoen van gebruikt.

 

In 2017 zal de subsidiepot weer gevuld worden. 

 

De subsidie is voor bedrijven de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE). De subsidie wordt voor de investering aangevraagd.

 

Voor de particulier is dit de subsidie duurzame energie SDE. Deze wordt na het aanbrengen van de maatregel aangevraagd.

 

Hieronder ziet u veel gestelde vragen rondom de subsidies en voordelen van duurzame energie.

Veel gestelde vragen

Bestaat er een subsidie voor zonneboilers?

Ja, er bestaat een subsidie voor zonneboilers. 

Om in aanmerking te komen voor de Investeringssubsidie duurzame energie moet de zonneboiler voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • De zonneboiler heeft een totale apertuuroppervlakte van 200 m2 of minder.
 • De zonneboiler is bedoeld voor het maken van warm tapwater of voor het leveren van ruimteverwarming in combinatie met het maken van warmtapwater.
 • De zonneboiler is voorzien van een productkaart en de bijbehorende technische documentatie.
Wat is het subsidiebedrag voor een zonneboiler?

De hoogte van het subsidiebedrag is afhankelijk van het soort apparaat en de energieprestatie. Voor zonneboilers hangt deze af van de jaaropbrengst en is indicatief vanaf € 500 per apparaat.

Kan ik subsidie voor zonnepanelen aanvragen?

U kunt wel subsiedie aanvragen voor zonneboilers. Voor Zonnepanelen niet, maar u komt wel in aanmerking voor BTW voordeel voor zonnepanelen.

Er is vanuit het Ministerie van Financiën eindelijk duidelijkheid inzake BTW van particulieren met zonnepanelen. Kort gezegd komt het er op neer dat het voor de particulier véél interessanter wordt om zonnepanelen aan te schaffen. De BTW op de aanschaf van zonnepanelen is volledig aftrekbaar. Voor de terug te leveren stroom wordt een forfait aangehouden.

Wij hebben de mogelijkheid om dit voor u te regelen.

Mocht U het gehele BTW traject zelf willen verzorgen dan kunt u via de links hieronder instructies vinden. 

BTW Teruggave voor zonnepanelen handleiding

Opgaaf startende onderneming Belastingdienst

Veel gesteld vragen over BTW zonnepanelen rijksoverheid.nl

Kan ik een subsidie krijgen voor de aanschaf van een warmtepomp?

 

Een warmtepomp komt in aanmerking voor de Investeringssubsidie duurzame energie als deze voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • De warmtepomp is onderdeel van een verwarmingstoestel.
 • Het verwarmingstoestel is uitgerust met een lucht-waterwarmtepomp, grond-waterwarmtepomp, water-waterwarmtepomp, hybride waterwarmtepomp of warmtepompboiler. Lucht-luchtwarmtepompen zijn uitgesloten.
 • Het ruimteverwarmingstoestel heeft een vermogen van ten hoogste 70 kW.
 • Het verwarmingstoestel is voorzien van een etiket en een productkaart en technische documentatie.

 

 

 

Wat is het subsidiebedrag voor een warmtepomp?

De hoogte van het subsidiebedrag is afhankelijk van het soort apparaat en de energieprestatie. Voor warmtepompen ligt deze indicatief tussen de € 500 en € 2.500.

 

Is er een subsidie voor pelletkachels?

Een pelletkachel komt in aanmerking voor de Investeringssubsidie duurzame energie als deze:

 • bestemd is voor de productie van warmte;
 • automatisch wordt gestookt op houtpellets;
 • een gesloten voorkant heeft;
 • voldoet aan de norm EN 14785;
 • een vermogen van 5kW tot 500 kW heeft;
 • voldoet aan de technische eisen gesteld in bijlage 2, 2a iii voor stof (PM), 2b ii voor gasvormige organische verbindingen (OGC of CxHy), 2c iii voor CO en 2d i voor NOx, van Verordening (EU) 2015/1185!
Wat is het subsidiebedrag voor een pelletkachel?

De hoogte van het subsidiebedrag is afhankelijk van het soort apparaat en de energieprestatie. Voor een pelletkachel krijgt u € 50 per kW vermogen van de kachel, met een minimum van € 500.

Bestaat er een subsidie voor biomassaketels?

De op houtachtige biomassa gestookte ketel komt in aanmerking voor de Investeringssubsidie duurzame energie als deze:

 • is bestemd voor de opwekking van warmte
 • voldoet aan de norm NEN-EN 303-5
 • een vermogen heeft van 5 kW tot 500 kW
 • een minimaal warmterendement kent van 89% op nominaal vermogen
 • een uitstoot kent aan zwevende deeltjes (PM) die ten hoogste 38 mg/Nm³ in droog rookgas bij 6% zuurstof, een uitstoot van koolmonoxide  die ten hoogste 750 mg/Nm³ in droog rookgas bij 6% zuurstof en een uitstoot van stikstofoxiden (uitgedrukt als NO2) die ten hoogste 300 mg/Nm³ in droog rookgas bij 6% zuurstof bedraagt, vastgesteld door een geaccrediteerde instelling.
Wat is het subsidiebedrag voor een biomassaketel?

De hoogte van het subsidiebedrag is afhankelijk van het soort apparaat en de energieprestatie. Voor een biomassaketel krijgt u € 80 per kW vermogen van de ketel, met een minimum van € 3.200.

Kom ik in aanmerking voor een investeringssubsidie duurzame energie?

Particulieren
U komt voor deze subsidie in aanmerking als u een geldig Burgerservicenummer (BSN) heeft. Ook buitenlandse particulieren met bijvoorbeeld een (vakantie)woning in Nederland kunnen in aanmerking komen. Dit zijn natuurlijk niet de enige criteria. Bekijk de voorwaarden voor particulieren.

Zakelijke gebruikers
Van zelfstandig ondernemers, woningcorporaties tot bedrijven: de groep zakelijke gebruikers die in aanmerking komt is breed. Een belangrijke voorwaarde is dat u een geldig KvK-nummer heeft. Bekijk de voorwaarden voor zakelijke aanvragers.

Zijn er voor nieuwbouwwoningen ook subsidies?

Ja, sommige subsidies en leningen gelden ook voor nieuwbouwwoningen. Deze worden ook op Energiesubsidiewijzer.nl geplaatst. 

Ik zit in een VvE. Zijn er voor VvE's ook subsidies beschikbaar?

Ook voor VvE's zijn er subsidies beschikbaar. U kunt zich gewoon aanmelden als 'woningeigenaar'.

Waar kan ik de investeringssubsidie duurzame energie aanvragen?

Als particulier kunt u de ISDE aanvragen via deze link. Zakelijke klanten kunnen hier terecht.

Afspraak maken

Wilt u meer informatie of een afspraak maken? Neem dan via onderstaand formulier contact met ons op. Wij bellen u zo spoedig mogelijk terug.